Jest to szkolenie oparte o najważniejsze elementy Project Managment z zakresu finansów projektu.

1.Wstęp
-Wprowadzenie i omówienie tematyki.
-Integracja.
-Przedstawienie uczestników.

2.Finanse w przedsiębiorstwie, organizacja
-Analiza postrzegania celów przedsiębiorstwa przez…
źródło: Aspekty finansowe projektu